Ubytování Český Krumlov

Ubytování Český Krumlov - Ubytování v Českém Krumlově

Ubytování Český Krumlov - hotely a ubytování v Českém Krumlově

Ubytování Český Krumlov OnlineHotels.cz - Český Krumlov se nachází v jižních Čechách, asi 25 kilometrů od hlavního města Jihočeského kraje, Českých Budějovic. Ve městě žije necelých 15 tisíc obyvatel. Český Krumlov leží u hřebenu Blanského lesa, v zakřivených meandrech Vltavy. Jméno Krumlov pochází právě z těchto přírodních podmínek, překládá se jako „křivý luh“. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších turistických center naší republiky, středověké centrum města se stalo roku 1963 městskou památkovou rezervací a v roce 1992 bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Rezervační systém Ubytování - Český Krumlov Historie - První zmínka o městě pochází z roku 1253, kde je uveden název Chrumbenowe. Hrádek u Vltavy založil zřejmě syn Vítka z Prčice a to kolem roku 1235, město jako takové bylo založeno o 20 let později. Poté, co tato větev Vítkovců vymřela se dědictví ujali páni z Rožmberka. Ti se také krátce poté do Krumlova přestěhovali a město se tak stalo centrem významného panství. Hrad byl přestavěn, zvětšen a v podhradí byla vystavěna zcela nová část města, dnes nazývané Latrán. Ve 14. a 15. století město vzkvétalo a bylo významným centrem proti centralizačním snah tehdejšího krále Václava IV., který byl dokonce na hradě 2x uvězněn. V době husitských válek se majitel Krumlova Oldřich II. z Rožmberka nejdříve postavil na stranu husitů, ale poté se stal jejich velkým odpůrcem. Po ukončení husitské revoluce se panství Rožmberků stále rozšiřovalo a město vzkvétalo, ve městě se začalo těžit stříbro a Krumlov byl roku 1494 povýšen na město královské. Stříbro bylo sice poměrně rychle vytěženo, ale díky tomu, že zde vznikala řada rybníků a hospodářství, nedošlo k úpadku. Za vlády Petra Voka z Rožmberka byl hrad přestavěn a stalo se z něj komfortní zámecké sídlo. Kvůli dluhům tohoto vlastníka však muselo být sídlo prodáno tehdejšímu císaři Rudolfovi II, za jeho vlády byla vystavěna velká část gotických a renesančních staveb, které jsou dnes nejvyhledávanějšími turistickými atrakcemi. Další osud města je podobný Třeboni. Město bylo dobito Pasovkými vojsky, vypleněno za třicetileté války a po vymření Eggenberků, kteří panství vlastnili téměř 100 let, se stali roku 1719 na dlouhých 220 let vlastníky Schwarzenberkové. Od 19. století vznikaly ve městě časté česko-německé konflikty. V roce 1918 si německá většina obyvatel přála, aby město připadlo Rakousku, tato situace ale nenastala. Po podpisu Mnichovské dohody ale byl Krumlov postoupen Německu, po druhé světové válce bylo odsunuto německé obyvatelstvo a nahrazeno českými osídlenci. V době od roku 1948 do roku 1989 město chátralo, památky nebyly opravovány a s jejich rekonstrukcí se začalo až v devadesátých letech.

Ubytování Český Krumlov - v současnosti je Český Krumlov jedním z nejkrásnějších měst naší republiky. Turisté zde najdou velkou řadu hotelů, restaurací, ale i kulturních akcí. Z památek by měli hosté navštívit most Na plášti, zámek se zámeckou zahradou, který patří mezi největší zámecké areály v Evropě. Také centrum města s náměstím a nádherně zrekonstruovanými gotickými, renesančními a barokními domy nabízí celou řadu krásných míst.

Ubytování Český Krumlov 5*

Ubytování Český Krumlov 4*

Hotel Grand Český Krumlov

Hotel Grand Český Krumlov

Ubytování Český Krumlov 3*

Hotel Leonardo Český Krumlov

Hotel Leonardo Český Krumlov

Hotel Seneca Český Krumlov

Hotel Seneca Český Krumlov

Ubytování v Českém Krumlově

Ubytování Český Krumlov

Ubytování Český Krumlov - OnlineHotels.cz - Hotely v Praze- Copyright ©2014 - Tel.: 226804196 E-Mail:hotel@onlinehotels.cz